Univerzita Komenského v Bratislave

7. dekáda
Farmaceutickej fakulty
Univerzity Komenského

7. dekáda FaF UK

Úvodné slovo dekana

V ruchu bežných dní a povinností niet veľa podobných príležitostí na bilancovanie a pripomenutie si dosiahnutých úspechov či prekonaných starostí. Keďže plynutie času a prežité udalosti je dovolené hodnotiť subjektívne, dovoľte mi pár osobných pohľadov a postrehov na uplynulú dekádu života na našej fakulte, ktorá tento rok – 2022 – oslavuje 70. výročie svojho založenia.

Vzdelávacia činnosť bola v predchádzajúcom období ovplyvnená tromi dominantnými faktormi.

Príď podporiť a aj sa zabaviť!

Prehľad podujatí

19. September 2022, 13.00
Ústredná knižnica FaF UK

Krst knihy

Prezentácia publikácie Siedma dekáda Farmaceutickej fakulty venovanej k 70. výročiu fakulty

20. september 2022, 10.00
Aula FaF UK

Vítame nový akademický rok 2022/2023

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 a odovzdávanie pamätných medailí

20. september 2022, 11.45
Veľká telocvičňa na Odbojárov 10

Vítame nový akademický rok 2022/2023 pohybom!

Oslávme 70 rokov Farmaceutickej fakulty pohybom

18. október 2022, 14.00
Aula Univerzity Komenského

Zasadnutie vedeckej rady a akademického senátu

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady a Akademického senátu FaF UK a odovzdávanie pamätných medailí

23. november 2022, 10.00
Aula Univerzity Komenského

Udelene Dr.h.c.

Slávnostné udelenie Dr.h.c. – prof. Dr. med. Joachim Neumann

12. december 2022, 14.00
FaF UK

Colloquium FaF UK

Siedma dekáda vedy a výskumu Farmaceutickej fakulty UK